AKTYWNE ZAINTERESOWANIE

Aktywne zainteresowanie się sporem ze strony ONZ czy też innej organizacji międzynarodowej nie oznacza bynajmniej, że spór zostanie załatwiony po­kojowo. Dane liczbowe nie wskazują wcale, by istniała wyraźna korelacja między wniesieniem spo­rów na forum ONZ a rzeczywistym ich załatwie­niem. Wiele sporów pozostaje przez dłuższy czas na porządku dziennym poszczególnych organów ONZ, która w tym stanie rzeczy staje się depozy­tariuszem trudnych do załatwienia sporów. Funkcja ONZ i innych organizacji międzynarodowych wy­raża się często w doprowadzeniu do zmniejszenia napięcia między stronami bądź też do „zamrożenia” sporu, co następuje w wyniku dyskusji nad daną sprawą, wysyłania mediatorów, obserwatorów i do­raźnych pokojowych sił zbrojnych, wzywania do przerwania działań wojennych i organizowania nad­zoru nad zawieszeniem broni.

Witaj na moim blogu! Jestem studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji na Uniwersytecie w Częstochowie. Dziedzina mediów to ogromna część mojego życia, dlatego postanowiłam założyć tego bloga. Jeśli podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do likowania wpisów 🙂
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.